Ломбард здійснює виключний вид діяльності з надання на власний ризик коштів у позику (у тому числі і на умовах фінансового кредиту фізичним особам) під заставу майна на визначений строк і під процент,  а також надає супутні послуги.


Фінансові послуги ломбарду:

  • надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.


Підчас провадження діяльності з надання фінансових кредитів Товариству(Ломбарду) забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб, - учасників Товариства.


Супутні послуги ломбарду:

  • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору

  • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією

  • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

ААА-Фінанси працює на підставі Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту), видана відповідно до Розпорядження №1546 від 11 травня 2017 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Структура власності: